Posts Categorized: repertoire

Madrigalens Renæssance

  Musica Ficta har i de seneste fem år intenst helliget sig arbejdet med den italienske madrigals korte men vildt interessante blomstringstid (1580-1620). Denne vokalmusikkens svar på strygekvartetten, kastede i disse årtier intet mindre end omkring 15.000 madrigaler af sig, langt størsteparten af dem i det italienske sprogområde.   Madrigal-musikken er et af musikhistoriens absolutte… Read more »

Sommerfugledalen med Stefan Forssén

  Stefan Forrsén er en af de helt store navne i svensk jazz. Han er en slags viderefører af den tradition, der blev grundlagt af Jan Johansson (Jazz på Svenska) og siden manifesteret af folk som Bengt Hallberg, Arne Domnérus og Monica Zetterlund, en udpræget jazzet stil med stærk indflydelse fra nordisk folketone. Forssén er… Read more »

Jul med Musica Ficta

  Palestrina har i flere år været hovedpersonen ved Musica Fictas julekoncerter og i 2016 er det hans storslåede julemessee “Hodie Christus Natus Est” for seks stemmer, der er på programmet. Her berettes om det store mysterium at Guds fødtes på jord.     Messen er et julehøjdepunkt af de helt store og festlige og… Read more »

Weyses Morgen- og Aftensange

  Efterhånden er det blevet sådan her i landet at folk tror at alle de gode, gamle danske sange er skrevet af Carl Nielsen. Og det er da også til en vis del rigtigt. Men, – mange af de melodier, som de fleste danskere kender, og dem som måske ligger hjertet nærmest, “Altid frejdig”, “Velkommen… Read more »

Vokalkomponisten Carl Nielsen

Kendskabet til Carl Nielsens sange er stærkt i Danmark. ”Jens Vejmand” og ”Jeg ved en lærkerede” er kendt af enhver, men i dette koncert-koncept forsøger vi at præsentere Nielsen i al sin bredde, fra det folkelige til det yderst forfinede.   De velkendte sange er naturligvis i forgrunden, men vi præsenterer også Carl Nielsens forsøg… Read more »

J. P. Sweelinck · Davidssalmer

  Den reformerte Kirke har ikke bare sin egen liturgi og sine egne idealer og læresætninger, – men også sin egen musik. Denne særlige variant af reformationen havde stort følgeskab i Nederlandene. Det blev derfor ikke så underligt Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), der hørte hjemme i Amsterdam, der blev denne trosretnings store komponist. Hans måske… Read more »

Matthæuspassion af Lassus

  Når vi taler om Matthæus-passionen, er det selvfølgelig Bach vi tænker på. Men musikalsk iscenesættelse af Jesu lidelseshistorie går langt tilbage.   I old-kirken sang man passionshistorierne som kun en-stemmig sang. Men i 1500-tallet begyndte man at tonesætte passionerne i flerstemmig klædedragt. Mest dramatisk i den katolske passion, hvor man fastholdt evangelisten og Jesus… Read more »

New Light Messiah

Hver generation  har sin måde at lave de store barokke oratorier på. Vi har nu i nogle årtier levet med Messiasopførelser der har været en reaktion mod den romantiske store og brede barokstil, opførelser der søgte at genskabe hvordan musikken måske kunne have lydt på Händels tid.   Men jeg vil mene det er tid… Read more »

Seized by Sweet Desire

Musiklivet i Middelalderens nonneklostre var rigt. At kvinderne senere i historien blev forment adgang til kirkemusikken har fået folk til at tro anderledes; men vi ved at musikudøvelsen og musikundervisningen blandt nonner allerede på et meget tidligt tidspunkt havde betydeligt omfang og lige så højt højt niveau som i de mandlige munkeklostre. Tilmed plejede nonnerne… Read more »

The Northern Madrigal

Omkring 1600 var København en af Europas mest levende musikalske metropoler. Christian IVs store interesse for musik, og lyst til at bruge penge på kunst, gjorde at alle de dygtigste musikere kom hertil. Den danske musik blev til et fælles-europæisk anliggende, som det hverken før eller siden har været det – et sandt centrum. Men… Read more »