J. P. Sweelinck · Davidssalmer

 

Den reformerte Kirke har ikke bare sin egen liturgi og sine egne idealer og læresætninger, – men også sin egen musik. Denne særlige variant af reformationen havde stort følgeskab i Nederlandene. Det blev derfor ikke så underligt Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), der hørte hjemme i Amsterdam, der blev denne trosretnings store komponist.

Hans måske største indsats indenfor vokalmusikken er tonesætningen af samtlige 150 Davids-psalmer fra Det Gamle Testamente. De er tonesat i højrenaissancens overdådige, polyfone stil, – alt fra enkel 4-stemmig sats til højst komplicerede 6- og 7-stemmige satser, for ikke at tale om kernesatser som er komponeret i 8-stemmigt dobbeltkor. Denne musik vandt naturligvis stor udbredelse i Nederlandene, og iøvrigt også andre steder i Europa, og den er et hovedværk i sen-renaissancens musik.

Musica Ficta agter at fylde et helt koncertprogram med Sweelincks yppige Psalme-satser og samtidig sætte publikum ind i denne musik og denne trosretnings særlige karaktertræk, samt give lidt historisk (og religions-historisk) baggrund for tilblivelsen af Sweelincks kolossale opus.

Ved koncerten vil Allan Rasmussen deltage med virtuos stykker for cembalo eller orgel også af Sweelinck.


Praktisk info
Besætning: 8 sangere, Allan Rasmussen, cembalo & Bo Holten, dirigent og fortæller
Pris: 22.000 DK
Program

1)  Psaume 37:  Ne sois fasché, een-stemmigt
2)  Cl. Goudimel: Psaume 37, koral-sats, melodi i tenoren.
3)  J.P. Sweelinck: Psaume 37, 5-stemmig polyfon sats.
4)  Alle synger “Jesus dine dybe vunder” med orgel
5)  Cl. Goudimel: Psaume 42, Ainsi qu’on oit le cerf,  koral-sats, melodi i tenoren
6)  Cl. Goudimel: Psaume 42,  polyfon sats, melodi i sopranen
7)  Sweelinck: Wie nach einem Wasserquelle (Psalm 42) (orgel)

8)  Sweelinck: Psaume 42, 8-stemmig sats, 2 afsnit.
9)   Sweelinck: Fantasia chromatica (cembalo)

10) Psaume 110: Le Toutpuissant à mon Seigneur. Een-stemmigt.

11) Sweelinck: Psaume 110. 6-stemmig sats, 4 afsnit
12 a) Peter Philips (1560-1628): Pavana (cembalo)

12 b) Sweelinck: Pavana Philippi (cembalo)

13) Psaume 150: Or soit loué l’Eternel, een-stemmigt

14) Sweelinck: Psaume 150. 8-stemmig sats, 3 afsnit

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *