Repertoire

Repertoire

Monteverdi 450 år! - I 2017 fylder den store renæssancemester Claudio Monteverdi 450 år og i Musica Ficta føler vi os naturligvis forpligtet til at fejre denne betydningsfulde komponist med et flot fødselsdagsprogram. Monteverdi (1567-1643) er mest kendt for sine operaer, som er de første geniale operaer i hele repertoiret. Men det glemmes ofte at Monteverdi også var en... Read more »
Reformationenen 500 år - I Musica Ficta har vi i snart 20 år varetaget den danske sangskat på det højeste professionelle niveau, en sangskat som på mange måder er ganske unik for dansk kultur og som gennem tiden har fungeret som en fælles konstitution af national og åndelig bevidsthed. At skabe kollektiv åndeligt grundlag gennem fællessang er dog ikke... Read more »
Gesualdo til påske - Da den aldrende komponist Gesualdo i bodfærdighed skiftede bane, blev resultatet noget af den smukkeste og mest gribende kirkemusik fra den alleryderste sen-renaissance.   Gesualdo er ellers mest kendt for at han i jalousi myrdede sin hustru. Han er også kendt for de mærkeligste og mest udtryksvilde madrigaler nogensinde. Men sent i sit omtumlede og... Read more »
Danske sange hele året - Ensemblets 16 cd’er med danske sange på Naxos, som dækker perioden fra Weyse til vor tid, inklusive en række komponist-portrætter, har været rekordsælgende og løbende kommet ud i nye versioner og nye oplag.   De danske sange repræsenterer faktisk en unik kulturarv og i Musica Ficta ønsker vi at give disse sange al den fordybelse... Read more »
Sange af nulevende komponister - Musica Fictas intense arbejde med Den Danske Sangskat, der indtil nu har ført til hundredvis af koncerter og 15 CD’er, har ofte indeholdt helt nye sange af nulevende komponister der formår at falde naturligt, men dog også fornyende, ind i traditionen.   Dette har ført til at vi har samlet disse nye sange sammen til... Read more »
Madrigalens Renæssance - Madrigal-genren florerede 1540-1650 og er en af de mest populære vokalformer overhovedet med sin blanding af lærd musikteknik og sexet leg med ord og symboler i raffineret blanding.   Musica Ficta har dyrket denne genre i de sidste 20 år og har nået et højt internationalt niveau, helt sammenligneligt med det bedste af den art... Read more »
Sommerfugledalen med Stefan Forssén - Stefan Forrsén er en af de helt store navne i svensk jazz. Han er en slags viderefører af den tradition, der blev grundlagt af Jan Johansson (Jazz på Svenska) og siden manifesteret af folk som Bengt Hallberg, Arne Domnérus og Monica Zetterlund, en udpræget jazzet stil med stærk indflydelse fra nordisk folketone. Forssén er imidlertid... Read more »
Jul med Musica Ficta -   Palestrina har i flere år været hovedpersonen ved Musica Fictas julekoncerter og i 2016 er det hans storslåede julemessee “O magnum mysterium” for seks stemmer, der er på programmet. Her berettes om det store mysterium at Guds fødtes på jord.     Messen er et julehøjdepunkt af de helt store og festlige og et... Read more »
Weyses Morgen- og Aftensange - Efterhånden er det blevet sådan her i landet at folk tror at alle de gode, gamle danske sange er skrevet af Carl Nielsen. Og det er da også til en vis del rigtigt. Men, – mange af de melodier, som de fleste danskere kender, og dem som måske ligger hjertet nærmest, “Altid frejdig”, “Velkommen igen,... Read more »
Vokalkomponisten Carl Nielsen - Kendskabet til Carl Nielsens sange er stærkt i Danmark. ”Jens Vejmand” og ”Jeg ved en lærkerede” er kendt af enhver, men i dette koncert-koncept forsøger vi at præsentere Nielsen i al sin bredde, fra det folkelige til det yderst forfinede.   De velkendte sange er naturligvis i forgrunden, men vi præsenterer også Carl Nielsens forsøg... Read more »
J. P. Sweelinck · Davidssalmer -   Den reformerte Kirke har ikke bare sin egen liturgi og sine egne idealer og læresætninger, – men også sin egen musik. Denne særlige variant af reformationen havde stort følgeskab i Nederlandene. Det blev derfor ikke så underligt Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), der hørte hjemme i Amsterdam, der blev denne trosretnings store komponist. Hans måske... Read more »
Matthæuspassion af Lassus -   Når vi taler om Matthæus-passionen, er det selvfølgelig Bach vi tænker på. Men musikalsk iscenesættelse af Jesu lidelseshistorie går langt tilbage.   I old-kirken sang man passionshistorierne som kun en-stemmig sang. Men i 1500-tallet begyndte man at tonesætte passionerne i flerstemmig klædedragt. Mest dramatisk i den katolske passion, hvor man fastholdt evangelisten og Jesus... Read more »
New Light Messiah - Hver generation  har sin måde at lave de store barokke oratorier på. Vi har nu i nogle årtier levet med Messiasopførelser der har været en reaktion mod den romantiske store og brede barokstil, opførelser der søgte at genskabe hvordan musikken måske kunne have lydt på Händels tid.   Men jeg vil mene det er tid... Read more »
Seized by Sweet Desire - Musiklivet i Middelalderens nonneklostre var rigt. At kvinderne senere i historien blev forment adgang til kirkemusikken har fået folk til at tro anderledes; men vi ved at musikudøvelsen og musikundervisningen blandt nonner allerede på et meget tidligt tidspunkt havde betydeligt omfang og lige så højt højt niveau som i de mandlige munkeklostre. Tilmed plejede nonnerne... Read more »
The Northern Madrigal - Omkring 1600 var København en af Europas mest levende musikalske metropoler. Christian IVs store interesse for musik, og lyst til at bruge penge på kunst, gjorde at alle de dygtigste musikere kom hertil. Den danske musik blev til et fælles-europæisk anliggende, som det hverken før eller siden har været det – et sandt centrum. Men... Read more »
“Nye” motetter af J.S. Bach - Bach skrev desværre aldrig noget musik for a cappella kor. Men Bo Holten har nu, med udgangspunkt primært i Bachs orgelmusik og sjældent opførte koraler, skabt 4 nye “Bach-motetter” – alt sammen genuin Bach-musik, men i ny, vokal skikkelse. Dermed er der skabt et lille repertoire af værker af Bach arrangeret for a cappella kor... Read more »
Carlo Gesualdo · Madrigaler - Gesualdo var ikke bare en af sen-renæssancens betydeligste og mest ekstreme komponister. Han var også en neurotisk, eksperimenterende og ‘moderne’ person, som i øvrigt tog livet af sin utro kone og hendes elsker.   Med sin status af fyrste kunne han tillade sig at komponere præcis som det passede ham, hvilket gav hans musik et... Read more »