Ettie Castenskiold

Ettie Castenskiold er cand.oecon, til daglig optaget af driften af herregården Hørbygaard og bestrider forskellige bestyrelsesposter, blandt andet på Herlufsholm og Vemmetofte Kloster.

Martin Malmgreen

Er uddannet jurist fra Københavns Universitet og University of Melbourne, og i fritiden dyrker han sin interesse for musik bl.a. som formand for Klang Festivalen.

Erik Bach

Erik Bach er uddannet komponist og har stået i spidsen for flere større kulturinstitutioner bl.a. som rektor for Nordjysk Musikkonservatorium og som direktør for Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom.

Anette Faaborg (formand)

Anette Faaborg er uddannet musikpædagog og pianist og kendes især som rektor for det tidligere Vestjysk Musikkonservatorium og i dag for sit engagerede arbejde i Musiktænketanken for Musikundervisning.