facebook logo
Youtube logo

Bo Holten

Bo Holten (1948) er anerkendt både som dirigent og komponist. I 1979 stiftede han Ars Nova, som han dirigerede frem til 1996. Herefter stiftede han Musica Ficta, som han har dirigeret lige siden.

I 1990 blev Bo Holten udnævnt til fast gæstedirigent for BBC Singers, med varetagelse af den tidlige musik som hovedopgave. I 15 år stod han bag utallige koncerter, CD’er og radiooptagelser inklusiv fire PROMS i Royal Albert Hall. Bo Holten har i England fået stor anerkendelse for den udvikling, BBC Singers har gennemgået under hans ledelse.

Bo Holten har derudover været internationalt virksom som kordirigent ved bl.a. det Svenske Radiokor, Nederlands Kamerkoor, det Flamske Radiokor og National Choir of Ireland.

Gennem de sidste 30 år har Bo Holten været en drivende kraft i den internationale bevægelse for tidlig musik. Hans arbejde med vokalpolyfoni har været banebrydende på dette område i Norden, og har han bragt mange polyfone mesterværker til førsteopførelser i moderne tid.

Bo Holtens orkesterarbejde i Danmark bliver stadig mere omfattende med roste indspilninger af Carl Nielsen, Frederick Delius, Thomas Koppel, Emil Hartmann, Knudåge Riisager og Emil Reesen.

Som orkesterdirigent har Bo Holten arbejdet med en lang række ensembler og orkestre i Skandinavien og i udlandet, ofte med oratorier, tidlig og ny musik. Han arbejder regelmæssigt med de danske symfoniorkestre, og hans to indspilninger med musik af Frederick Delius med Aarhus Symfoniorkester fik begge to en fornem international modtagelse (bl.a. “Editors Choice” i Grammophone og “Record of the month” i Classical CD). I årenes løb har han dirigeret mere end 175 uropførelser af orkester- og korværker.

Hele syv operaer, fem solokoncerter, to symfonier, diverse orkesterværker og kammermusik, filmmusik samt ca. 35 værker for kor stammer fra Bo Holtens hånd. I 2002 udgav Dacapo en CD med et udvalg af Bo Holtens værker for kor a cappella, sunget af The BBC Singers. Bo Holten havde i foråret 2009 stor succes på Den Kgl. Opera i København med sin opera ”Livlægens besøg”, som blev genopsat i 2011, og i november 2014 gæstespillede Musica Ficta på Operaens Takkelloft
med Bo Holtens Opera ”Gesualdo · Shadows”, som spillede for fulde huse – igen med Holten på dirigentpodiet.

I fire år var Bo Holten lærer i komposition ved Konservatoriet i Gøteborg, og han fungerer ofte som pædagog, workshopleder og forelæser både i Danmark og i udlandet.

Bo Holten har beklædt en lang række tillidsposter i musiklivet: Medlem af Statens Musikråd 1979-83, formand for tonekunstudvalget i Statens Kunstfond, medlem af Kulturministeriets produktionspulje og formand for “Forum for tidlig musik”.