Ettie Castenskiold

januar 21, 2020

Ettie Castenskiold er cand.oecon, til daglig optaget af driften af herregården Hørbygaard og bestrider forskellige bestyrelsesposter, blandt andet på Herlufsholm og Vemmetofte Kloster.