Ettie Castenskiold

januar 21, 2020

Ettie Castenskiold er cand.oecon, til daglig optaget af driften af herregården Hørbygaard og bestrider forskellige bestyrelsesposter, blandt andet på Vemmetofte Kloster og som formand for Europa Nostra.