Nye Danske Sange

NAXOS 8.573878

Musica Ficta

Medvirkende

Ann-Christin W. Ingels, Louise Odgaard, Christine Nonbo og Marianne Heuer – sopraner

Eva Wöllinger-Bengtson og Hanne Marie le Fevre – alter

Josef Hamber og Tobias Aabye Dam – tenorer

Lauritz Jakob Thomsen, Ramus Kure Thomsen og Jakob Soelberg – basser

 

Bo Holten, dirigent

Viggo Mangor, producer
Eva Sommestad Holten, grafisk designer
Christian Tobiassen, manager
Indspillet i KoncertKirken januar 2016

Sponsor: Dansk Komponistforening

Den danske sangskat oplever lidt af en renæssance i disse år. På teaterscenerne dra- ges sangene ind i dramatiske forløb, og visse skoler har genoptaget traditionen med morgensang, ligesom det langsomt igen bliver hyppigere at man synger fællessange ved højtider, ved møder og ved familiearrangementer. Og her er det som oftest en blanding af nye og gamle sange der bliver brugt.

For det at komponere nye danske sange til både nye og gamle tekster er nemlig langtfra en død tradition, hvilket nærværende CD bærer vidnesbyrd om. Styrken i det gamle repertoire, helt fra J.A.P. Schultz over Weyse/Ingemann og frem til Laub og Nielsens gennemgribende revitalisering af sangskatten for 100 år siden, har vist så stor slidstyrke, at mange nulevende har følt sig fristet til at bidrage til det rig- holdige og substantielle repertoire, som altså oplever en fornyet interesse fra det danske folk.

Igennem 22 års koncerter og 15 CD-indspilninger af Den Danske Sangskat er vi i Musica Ficta glade for nu at kunne præsentere hele 30 danske sange, komponeret af nulevende komponister (desværre er Pelle Gudmundsen-Holmgreen afgået ved døden siden vi indspillede, men hans sange er så livskraftige som nogen).

Disse komponister kommer fra flere forskellige miljøer, men deres bidrag hér røber en udpræget respekt for traditionen samt et ønske om også at udvide dens græn- ser, og dog stadigvæk holde sig inden for, hvad almindelige danskere kan præstere som fællessang.

Det er jo sådan at når vi i Musica Ficta synger disse sange som ”kunstsange”, hvilket vi jo gør på en indspilning som denne med diskrete, men farverige arrangemen- ter og raffinerede små forskelle på de enkelte vers, så udelukker det ikke at sangene også kan bruges som ganske almindelige fællessange. Ved den årlige marathon-fælles- sangsdag på Vartov, som er blevet en stor succes med sang fra Højskolesangbogen,

oplevede jeg for nylig at forsamlingen kunne tackle selv ret svære melodier. Og det bestyrker mig i troen på at næsten alle sangene på denne CD kan synges af en forsam- ling af sangglade mennesker efter lidt øvning.

Komponisternes tekstvalg strækker sig helt tilbage fra Grundtvig og H.C. Andersen og frem til nutidige digtere, der dog klart er i overtal.

Så velkommen til at gå i gang med 32 nye sange af 14 komponister og 21 digtere.

Bo Holten