VOKALMUSIK AF J. P. SWEELINCK

Besætning: 8 sangere, Allan Rasmussen, cembalo & Bo Holten, diritent og fortæller Pris: Efter aftale Varighed: 70 minutes

Den reformerte Kirke har ikke bare sin egen liturgi og sine egne idealer og læresætninger – men også sin egen musik. Denne særlige variant af reformationen havde stort følgeskab i Nederlandene. Trosretningens store komponist blev derfor ikke så underligt Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), der hørte hjemme i Amsterdam.

Hans måske største indsats inden for vokalmusikken er tonesætningen af samtlige 150 Davids-psalmer fra Det Gamle Testamente. De er tonesat i højrenæssancens overdådige, polyfone stil – alt fra enkel 4-stemmig sats til højst komplicerede 6- og 7-stemmige satser, for ikke at tale om kernesatser komponeret i 8-stemmigt dobbeltkor. Denne musik vandt naturligvis stor udbredelse i Nederlandene, og i øvrigt også andre steder i Europa, og er et hovedværk i sen-renæssancens musik.

Musica Ficta agter at fylde et helt koncertprogram med Sweelincks yppige Psalme-satser. Samtidig vil vi sætte publikum ind i det musikalske univers og trosretningens særlige karaktertræk – samt lidt af den historiske (og religionshistoriske) baggrund for Sweelincks kolossale opus.

Ved koncerten vil Allan Rasmussen deltage med virtuose stykker for cembalo eller orgel, også af Sweelinck.

Book