Seized by Sweet Desire

Besætning: 8 damer og Bo Holten Pris: efter aftale Varighed: 70 minutter

Musiklivet i Middelalderens nonneklostre var rigt. At kvinderne senere i historien blev forment adgang til kirkemusikken har fået folk til at tro anderledes; men vi ved at musikudøvelsen og musikundervisningen blandt nonner allerede på et meget tidligt tidspunkt havde betydeligt omfang og lige så højt højt niveau som i de mandlige munkeklostre. Tilmed plejede nonnerne ofte et for dem specielt repertoire.

Udviklingen af flerstemmig musik i perioden 800 – 1170 var ganske langsom og gav sig forskelligt udtryk forskellige steder i Europa. Men specielle omstændigheder (eller måske tilfældet?) gjorde at der pludseligt i årene frem mod år 1200 skete en veritabel explosion af indvinding af nyt musikalsk land i Paris. Det kunne måske have noget at gøre med det florissante studenterliv, eller Sorbonne universitetets koncentration af lærde teologer og musikere.

Denne explosive udvikling omkring l200 i Paris resulterede i den såkaldte Notre-Dame stil, hvor man for første gang støder på 3- og 4-stemmig noteret musik i Europa. Samtidig fremviser denne nye stil en enorm rytmisk vitalitet, som vi skal helt frem til vort århundrede for at finde magen til. De forskellige kirker i Paris begyndte at kappes om hvem der kunne præsentere de mest musikalsk overdådige festgudstjenester ved højtiderne, og sangerne var ikke sene til at udnytte situationen.
Dette unikke repertoire agter vi at fremføre i alle dets kirkelige og verdslige afskygninger, men på en lidt særlig måde: Forskningen fortæller os nemlig at denne musik også har været intenst dyrket blandt nonner. Det er faktisk sådan at Notre Dame stilen egner sig særlig godt til kvindestemmer.