Seized by Sweet Desire

Besætning: 8 damer og Bo Holten Pris: efter aftale Varighed: 70 minutter

Middelalderens nonneklostre havde et rigt musikliv. Senere i historien blev kvinderne forment adgang til kirkemusikken, hvilket har ledt til en anden opfattelse. Men vi ved, at musikudøvelsen og musikundervisningen blandt nonner allerede på et meget tidligt tidspunkt havde betydeligt omfang og lige så højt niveau som i de mandlige munkeklostre. Tilmed plejede nonnerne ofte et særligt repertoire.

Udviklingen af flerstemmig musik i perioden 800-1170 gik langsomt og havde forskelligt udtryk rundt om i Europa. Men pludselig i årene frem mod år 1200 skete en eksplosiv udvikling af nyt musikalsk land i Paris. Måske havde det noget at gøre med byens florissante studenterliv eller Sorbonne-universitetets koncentration af lærde teologer og musikere.

Udviklingen førte til den såkaldte Notre-Dame stil, hvor man for første gang støder på 3- og 4-stemmig noteret musik i Europa. Den nye stil fremviser en enorm rytmisk vitalitet, som vi skal helt frem til vort århundrede for at finde magen til. De forskellige kirker i Paris begyndte at kappes om, hvem der kunne præsentere de mest musikalsk overdådige festgudstjenester ved højtiderne, og sangerne var ikke sene til at udnytte situationen.

Dette unikke repertoire agter vi at fremføre i alle dets kirkelige og verdslige afskygninger, men på en lidt særlig måde: Forskningen fortæller os nemlig, at denne musik også har været intenst dyrket blandt nonner. Det er faktisk sådan, at Notre Dame-stilen egner sig særlig godt til kvindestemmer.