Ukendt kulturarv fra Christian 4.s tid vækkes til live

august 25, 2022

Med generøse bevillinger fra to danske fonde har vokalensemblet Musica Ficta i samarbejde med musikhistoriker Ole Kongsted igangsat storstilet forskningsprojekt, som de næste tre år har til formål at udgrave og udgive musik fra den danske renæssance.

 

På Syddansk Universitetsbibliotek findes syv omfattende musikmanuskripter, som stammer fra Herlufsholm. Hidtil har hverken dansk eller international musikforskning levnet dem nogen særlig opmærksomhed, da alt er ukomplet og anonymt overleveret. Danmarks førende renæssancemusikforsker Ole Kongsted har i over 30 år arbejdet med at identificere samlingens værker og har rejst rundt i hele Europa for at finde de manglende nodesider. Nu kommer Kongsteds detektivarbejde endelig offentligheden til gode, når han med to forskningskolleger og Musica Ficta de næste år vil udgive musikken på det danske musikforlag Edition S.

 

”Ole Kongsteds opdagelser er intet mindre end sensationelle, og arbejdet med udgivelser netop i disse år, falder mirakuløst sammen med Musica Fictas 3-årige projekt på Kronborg Slot, hvor vi dyrker musikken netop fra denne periode. Vi i Musica Ficta ser med stor forventning frem mod samarbejdet med forskningsgruppen og til at dele denne musikskat med den ganske musikinteresserede verden.”

Bo Holten, dirigent og kunstnerisk leder i Musica Ficta

 

Formålet med projektet er at undersøge, identificere og redigere omkring 340 værker fra særligt tre manuskripter i Herlufsholmsamlingen. Derudover vil forskningen undersøge de historiske omstændigheder, der omgærder materialet. Hvordan fandt denne store nodesamlingen vej til Herlufsholm? Hvem var de centrale personer omkring nodesamlingerne? Hvilken rolle spillede Christian 4., Tycho Brahe, Herluf Trolle og den måske endnu mere centrale musikpersonlighed Johannes Stephanius? Besvarelsen af disse spørgsmål vil skabe en helt nye forståelsesramme for tidens kulturhistorie og placere musikkulturen på Christian 4.’s tid i et markant anderledes lys.

 

”Med Musica Ficta og Bo Holtens mangeårige og intense arbejde med renæssancemusikken, var det helt oplagt at slå pjalterne sammen med Ole. Det er banebrydende, at et ensemble som Musica Ficta kan stå bag et akademisk forskningsprojekt i denne størrelsesorden, og vi er stolte af både at kunne bidrage til forskning i dansk kulturarv og formidle det praktisk gennem vores koncerter.”

 

Christian Tobiassen, manager i Musica Ficta

 

Det er ingen overdrivelse at kalde samlingen et musikalsk skatkammer af europæisk betydning. I samlingen findes musik af komponister, som stadig i vor tid betragtes som de største fra perioden, bl.a. en stor samling værker af Orazio Vecchi, som for en stor del er ukendte for et nutidigt koncertpublikum.

 

”En forskning i og udgivelse af dette nodemateriale vil ikke kun udstyre hele verdens udøvende ensembler med musik, som for en stor del aldrig før har været opført i moderne tid, men også give et nyt og revolutionerende billede af Danmarks plads som musikcentrum i senrenæssancens Europa.”

 

Ole Kongsted, forskningsleder

 

Projektet vil forløbe over tre år med Ole Kongsted som forskningsleder, ph.d. Peter Hauge som videnskabelig assistent og M.A. Harold Thalange som nodesætter. Det nære samarbejde med Bo Holtens Musica Ficta, Herlufsholm, Edition S. og Syddansk Universitetsbibliotek vil sikre, at musikken gennem foredrag og koncerter løbende kan formidles til musikere, forskere, koncertpublikum og almindeligt interesserede.

 

Projektet er støttet af Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Musica Ficta støttes årligt af Statens Kunstfond.