facebook logo
Youtube logo

Flamlænderne på Kronborg – Åben Prøve

14/09/23 - kl 10:30

Kronborg Slot, 3000 Helsingør

Christian 4. havde stærke forbindelser til Nederlandene. Hans bygninger har som oftest nederlandske arkitekter og fremstår i, hvad man kalder ”Hollandsk Renæssance”. Men i og med at Frederik 2. i 1587 udnævnte nederlænderen Bonaventura Borchgrevinck (far til Melchior Borchgrevinck) til kapelmester for sine musikere og sangere, der for en stor dels vedkommende også var nederlændere, var påvirkningen herfra ganske stærk. Meget nederlandsk musik hørte således til dagens orden på Kronborg. Vi forsøger i nærværende projekt at kortlægge denne indflydelse og fremføre den musik, som i dag er næsten ukendt: komponister som Gistou, Tollius, Trehou, Sweelinck og Borchgrevinck (far og søn) vil indgå i vores Kronborg-repertoire.

Åben prøve: gratis adgang, når entré til Kronborg er betalt.

Medvirkende

Ann-Christin Wesser Ingels Christine Bach Tofft Eva Wöllinger-Bengtsson Daniel Carlsson Josef Hamber Rasmus Kure Thomsen