facebook logo
Youtube logo

Musik af J. P. Sweelinck feat. Allan Rasmussen (cemb.)

16/03/19 - kl 16:00

Gråsten Slotskirke, Slotsbakken 1 6300 Gråsten

Den reformerte Kirke har ikke bare sin egen liturgi og sine egne idealer og læresætninger, – men også sin egen musik. Denne særlige variant af reformationen havde stort følgeskab i Nederlandene. Det blev derfor ikke så underligt Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), der hørte hjemme i Amsterdam, der blev denne trosretnings store komponist.

Hans måske største indsats indenfor vokalmusikken er tonesætningen af samtlige 150 Davids-psalmer fra Det Gamle Testamente. De er tonesat i højrenaissancens overdådige, polyfone stil, – alt fra enkel 4-stemmig sats til højst komplicerede 6- og 7-stemmige satser, for ikke at tale om kernesatser som er komponeret i 8-stemmigt dobbeltkor. Denne musik vandt naturligvis stor udbredelse i Nederlandene, og iøvrigt også andre steder i Europa, og den er et hovedværk i sen-renaissancens musik.

Musica Ficta agter at fylde et helt koncertprogram med Sweelincks yppige Psalme-satser og samtidig sætte publikum ind i denne musik og denne trosretnings særlige karaktertræk, samt give lidt historisk (og religions-historisk) baggrund for tilblivelsen af Sweelincks kolossale opus.

Ved koncerten vil Allan Rasmussen deltage med virtuos stykker for cembalo også af Sweelinck.

Medvirkende

Christine Nonbo Josef Hamber Eva Wöllinger-Bengtson Rasmus Kure Thomsen Ann-Christin W. Ingels Tobias Aabye Dam